Created October 1, 2008. Revised April 30, 2013; September 15, 2016; and May 4, 2017.
Copyright 2017 by John W. Allen.MAGIC MUSHROOM FARMS IN THE NEDERLAND
Ali and Murat Küçüksen 
CULTIVATION MUSHROOM FARMS
PROCARE MUSHROOM FARM OF HAZERSWOUDE DORP, NEDERLAND

During the spring of 2008, I, along with my colleague, biologist Rich Gee, co-author with Jule Stevens of, How to Identify and Grow Psilocybin Mushrooms embarked on a second journey to Amsterdam to visit the 2nd largest legal magic mushroom farm in the Nederlands. Although Fresh Mushrooms of Tiel still has their website up, this spring the owners informed me they would be closing due to the possible impending legislature which might be enacted, thus possibly making the sales and possession of magic mushrooms illegal in the Nederlands.

According to news reports from the Dutch press, Procare Mushroom Farm of Hazerswoude Dorp provides a majority of mushrooms throughout the country, as well as providing three simple mushroom grow kits which are sold throughout the Nederlands and the European continent. These same kits are also popular hobbies for the citizens of the UK, as well as Scandinavia and other far away of the world where magic mushrooms are not so available to those who seek them.

Hazerswoude Dorp is a tiny quaint countryside village township about 40 minutes by train from Amsterdam. Upon arrival, we were met at the train station in Hazerwoude Dorp by Murat  Küçüksen, owner, along with his brother Ari of the Procare mushroom Farm. It was about a twenty minute ride through a serene Panoramic landscape of beautiful pasture lands and small quaint country side farm houses. On the short journey to their farm, we saw some sheep, a few horses and some geese. It appeared their were also cattle but they were not visible during the brief ride.

MORE INFORMATION TO SOON FOLLOW AS I PUT THIS SECTION OF PROCARE INTO FULL MODE

About Procare Mushroom Farm
In Dutch

De Geschiedenis

Procare zag in 1987 het levenslicht toen het werd opgericht door A.N. Küçüksen als eenmanszaak. De activiteiten van Procare bestonden in die tijd uit het opzetten van champignonteelt projecten in het buitenland. De kwekerij werd opgezet en gebouwd en het lokale personeel werd getraind om de teelt tot een succesvol einde te brengen. Procare heeft in de loop der tijd geparticipeerd in talloze projecten in België, Polen, Turkije, Roemenië, China en Mexico. In 1993 startte Procare met de teelt van hallucinogene paddestoelen In de eerste instantie werd er gekweekt op kwekerijen van derden.

Toen in 1997 een inval werd gedaan bij een kwekerij in Velddriel, waarbij een onderdeel van de aanklacht werd geformuleerd als: “3.9 Blijkens de hiervoor gebezigde bewijsmiddelen zijn de betreffende paddestoelen gekweekt, uit het kweekbed verwijderd en op matten en/of netten uitgespreid in een ruimte waarin door middel van klimaatbeheersing de temperatuur kunstmatig hoog werd gehouden en de vochtige lucht door middel van een ventilator werd afgevoerd. Aldus is er sprake geweest van bewust gecreëerde condities om het droogproces te bevorderen. Dit droogproces strekte ter conservering van de paddestoel, zulks met het oog op de consumptie van de psychotrope stoffen in die paddestoel.”

Voor Procare was dit het startschot om zich te gaan richten op de versmarkt; de enige mogelijkheid om de Magisch Paddestoelen legaal te blijven verkopen. Procare investeerde al haar verdiende geld in het bouwen van een eigen kwekerij, eerst 4 teelt celletjes van elk 25 m teeltoppervlak, opgetrokken uit houtskeletbouw en plasticfolie met een summier klimaat systeem. De toenmalige capaciteit was ± 2000 kilo per jaar (Alleen Cubensis).

In april 1998 heeft Procare haar eerste cel gevuld op de huidige locatie te Alphen aan den Rijn, een moderne kwekerij met inmiddels 14 teelt cellen (10 x 40 m2 voor Cubensis en 4 x 15 m2 voor Copelandia) de huidige kwekerij heeft een capaciteit van 6 ton verse paddestoelen per jaar.

Omdat de vraag naar verse paddestoelen stijgt, heeft Procare besloten om weer een nieuwe kwekerij te bouwen. Op een schitterende locatie in het Groene Hart van de Randstad, zeer centraal t.o.v. de grote steden, word momenteel de hand gelegd aan de bouw van een hypermoderne kwekerij met 16 teelt cellen van 60 m2 elk. De capaciteit bij volledige bezetting is dan tussen de 15.000 en 18.000 kilo verse paddestoelen per jaar. Het laboratorium voor de kwaliteitscontrole, onderzoek en de broedproductie worden in een separaat gebouw op het zelfde perceel gehuisvest. Naar verwachting zal er in april 2003 voor het eerst worden geplukt op deze nieuwe locatie in Hazerswoude-dorp

Ali and Murat Küçüksen
Procare Handelsmaatschappij BV
Noorddijk 3 B
NL-2391 CE
Hazerswoude - Dorp
The Netherlands

With Photo of Brothers Ali and Murat: “Onze paddestoelen zijn voor de volle honderd procent legaal. Het bewerken ervan niet. Terecht. Want als je ze bijvoorbeeld droogt, krijg je een volstrekt andere samenstelling. Daar staan wij afwijzend tegenover. Onze verse paddestoelen behoren tot de veiligste hallucinogene middelen die bekend zijn. En dat willen wij graag zo houden.”

“Wij vinden dat iedereen vrij is om te gebruiken wat hij of zij wil. Zolang je maar weet waar je mee bezig bent. Ook al hebben onze paddestoelen geen verslavende werking en zijn ze relatief onschuldig, toch zorgen we voor een goede voorlichting. Met duidelijke informatie willen we een bijdrage leveren aan een verantwoord gebruik van hallucinogene paddestoelen. Don’t mess with mother nature."

Tour

De huidige kwekerij in Alphen aan den Rijn bestaat uit diverse ruimten. Op een oppervlak van 600 M2 bevinden zich het R & D laboratorium, het broedproductie laboratorium, enthal, de teeltcellen, inpakruimte en expeditieruimte. Centraal gelegen tussen de diverse ruimten ligt het kloppend hart van het bedrijf; het kantoor.

Laboratorium:

Het laboratorium van Procare is globaal verdeeld in 3 ruimten. De “vuile” zijde; hier komen de goederen binnen, worden de granen gekookt en in zakken afgevuld voor de sterilisatie. Aan de andere zijde van de autoclaaf bevind zich de “cleanroom”. Om in de cleanroom te komen loopt men door een luchtsluis, welke de schone van de vuile zijde scheidt. Het gesteriliseerde graan wordt door de tweede deur van de autoclaaf in de cleanroom gebracht en verwerkt tot broed; het zaaibare materiaal voor de teelt van paddestoelen.

In de cleanroom is altijd overdruk aanwezig welke tot stand wordt gebracht door het inblazen van lucht door een hepa filter. Op de werkplekken wordt nogmaals steriele luchtgeblazen waardoor een steriliteitklasse 10 – 100 wordt gecreëerd. Dwz dat er maximaal 100 deeltjes per M2 lucht aanwezig mogen zijn, in de praktijk echter zijn dit er niet meer dan 8.

Als de juiste schimmels in de zakken met gesteriliseerd graan zijn gebracht, worden de zakken verplaatst naar de incubatieruimte. Hier moet de schimmel in 10 dagen de hele zak koloniseren voordat het verder kan naar de teelt.

Enthal

Als het broed klaar is voor gebruik in de teelt wordt het vervoerd naar de enthal alwaar de compost geënt wordt met broed en wordt afgevuld in kisten.

Teeltblok

Wanneer alle kisten gevuld zijn worden deze in een van de 14 teeltcel bijgezet waar de hele cyclus wordt doorlopen. Alle teeltcellen zijn voorzien van een volledige klimaat installatie waarbij de luchthoeveelheid, luchtsnelheid, temperatuur en luchtvochtigheid uiterst nauwkeurig te regelen zijn.

De eerste vier weken van de teeltcyclus staan in het teken van vegetatieve groei. Dwz. De schimmel is louter bezig zichzelf te vermeerderen en de voedingsbodem (compost) volledig te koloniseren. Wanneer dit proces is voltooid, wordt door het veranderen van het klimaat de generatieve fase ingeluid. Maw. De schimmel moet door middel van het vormen van vruchtlichamen, zorgen voor nageslacht cq. de overleving van de soort veilig stellen.de laatste 4 weken wordt er dus geplukt.

Fysieke distributie

Als de paddestoelen in de diverse cellen geplukt zijn worden ze in de koelcel terug gekoeld om verdere afrijping te stoppen en vervolgens bij de inpakafdeling verpakt om hun weg te vinden naar 1 van de 70 outelts die door Procare worden bediend. Procare bedient haar klanten minimaal 1 x per week.

Frequently Asked Questions
1. What is their strength?
The strength of the mushroom depends on the type and dose. All types of mushrooms grown by Procare are different from each other. That means they are different in amounts of hallucinating substances and every mushroom gives their own kind of trip. Smart Shoppes who are not customer of Procare are not certain which kind of mushroom they sell. It has happened that Smart Shoppes get their mushrooms at four different wholesaler’s and all mushrooms we labeled differently. But all those mushrooms were grown at one and the same mushroom farm and were all the same kind.

2. When do they kick in?
The psilocyne (the hallucinating substance which the body takes on first) needs about 15 to 45 minutes to be absorbed by the body through your intestinal canal before it enters your bloodstream. Exact times are depending on facts as bodyweight or empty stomach.

3. How do they work?
The substances Psilocyne and Psilocybine are responsible for the effects you get from mushrooms. These substances are the numbers one and two on the list of forbidden substances of the opium law. In spite of the fact use of fresh mushrooms is not really dangerous the substances are listed because of the lethal dose of 250 milligrams. When the body absorbs Psilocybine, in small amounts market the proportions between Dopamine and Serotonine in the brain are disturbed, causing miscommunication between senses and brain. This is not dangerous because the brain produces Serotonine rapidly to compensate the proportions. Because the reproduction of Serotonine last for a while it is of no use to take more mushrooms next day. The increased portion of Serotonine neutralizes the effects of Psilocyne because the neurotransmitters are balanced again. Because of this physical addiction is not in order. After about 10 days it is possible to notice the effects of mushrooms again.

4. How long does it last?
Depending on the type of mushroom and the dose the hallucinating substances can produce the noticeable effect for about 2 to 7 hours. Procare grows, packs and distributes five different mushrooms. Each of them has their own characteristics and proportions of hallucinating substances. A type with a high psilocyne portion and a low psilocybine portion will hit faster but last shorter. Ask your retailer what type of mushroom is best for you.

5. Will I get a hangover?
As far as we know, hangovers are not known after use of mushrooms. However, after taking mushrooms AND alcohol (we strongly advise against this) it is possible you will feel very miserable after your trip or even during. You could think this is caused by the mushrooms and that can lead to panic attacks.

6. Can I function normal the day after?
If you take mushrooms for the first time it will be more difficult to function proper the day after, because of all the new experiences caused by your trip. However, when you have more experience you know what to expect. We strongly advise against using machines or to participate in traffic, or participate in situations which need concentration. The day after you will be fairly normal and rested, but the substances are still present in your system, but the effects are neutralized due to the production of serotonine. Do take time to process all new experiences.

7. Can I stop my trip when it is getting to heavy?
No, you can’t stop the trip yourself. You can relieve some by taking vitamin C or eat something.

8. How much should I take?
The mushrooms packed by Procare, 35 grams of Cubensis types, 18 grams of Tampanensis and 10 grams of Copelandia are enough for a heavy trip. When using the first time do not take more then half the portion and see what you feel after 45 minutes. If the feeling is comfortable you can take the other half to enhance your feeling.

9. When I use more often, do I have to take more to get the same feeling?
No, you do not have to take more to get the same feeling. Even more, if you take mushrooms seven days after your last trip you won’t feel a thing. This is due to the preparation of your brain for “another attack” by making sufficient Serotonine. Only after ten days you can experience the effects of mushrooms, (see also question three).

10. What does is do exactly? Can it be compared with something else?
(See also question three) The effect of the hallucinating substances will cause miscommunication between brain and senses. Noticeable effect are amongst others altered perception: light, color, scent, touch, taste, etc. are different from reality. But, perception of time, distance, altitude, estimating speed, etc. can also change. That is why Procare STRONGLY ADVISES AGAINST participating in traffic.

11. Is it addictive.
No, addiction has never been reported.

12. Which differences are there between mushrooms.
Procare grows five different mushroom types. Some of them belong to the same gender, being the Psilocybe Cubensis. Some mushrooms have their own characteristics and also their own portions of working substances.

13. How do I use them.
Mushrooms are usable in different ways. The only way which is not considered as preparation is to eat them and chew well. Almost all other ways of using them, such as drawing tea out of them, is considered preparation. That is illegal, according to the Opium law.

14. Is it dangerous if others or pets eat my mushrooms?
Pets do not eat mushrooms so don’t worry. When an adult eats only one mushroom not much will happen. Mushrooms are not very tasty and people do not eat them quickly or as candy. In case the pack is entirely empty the thief has probably eaten the mushrooms on purpose and was therefore prepared. This rule also applies to children, the mushrooms taste awful and the child probably won’t eat many. BUT, the weight of a child is much less, so the substances can work better. Always contact a doctor when this happens. Stay with the child until help has arrived. Comfort the child at all times. Give it something to drink or eat.

15. I breastfeed. Can I use mushrooms?
When breastfeeding, do not use anything, DON’T!. Consult a doctor.

16. Is it dangerous to use mushroom in combination with alcohol and drugs?
Yes! It is known use of Cannabis and mushrooms can cause flashbacks afterwards. Also cases of recklessness are reported.

17. Should I dry my mushrooms before use?
First of all, it is forbidden in the Opium law. That makes drying a crime. Second, the mushrooms lose working substances in the process of drying. The reason why mushrooms where only sold dry in the past was because of the poor distribution network. People had to dry their mushrooms in order to preserve the mushrooms and simplify the trade. (The dry form of mushrooms after all have only ten percent of the volume fresh mushrooms have.) Dry mushrooms could also be stored without a cool area. Today we can store fresh mushrooms and we can supply customers with fresh mushrooms at least once a week.

18. Are mushrooms illegally grown?
Yes and no, however the growth and trade of mushrooms is a hundred percent legal, some growers do not live up to the rules and sell their mushrooms on the black market. An other wrong doing is still that some people dry their mushrooms because the market for fresh mushrooms is to small to absorb all fresh mushrooms. Growers with enormous amounts of mushrooms will dry their products in order to sell their stock. To get as much yield as possible from their harvest some growers us pesticides and other products to ensure a good harvest. It is not known if these pesticides in combination with Psilocine are dangerous to peoples health. All things above are considered illegal. Fortunately there companies who are completely bonafide and who are trying to evade these problems by investing in safety and research.

Procare.. Who else! 2003.Image 1:

One of the grow rooms at Procare Mushroom Farm at Hazerswoude Dorp, Nederlands. 10 cells of 6 tiers each. 10 cells visible.

Image 2 & 3:

in the image on the left, we can see uncovered terrarium containers that are wrapped on the outer side in plastic to control the humidity while fruiting specimens of Psilocybe cubensis rapidly grow. Their are six tiers in this room. In the 2nd image on the right, we have a closer look at the opened terrariums of fruiting cubes at Procare.

Image 4:

A close-up view of a fresh grouping of cepitose cubes at Procare.

Image 5:

Harvested cubes too gnarly for packaging are often discarded and open-capped specimens are used to manufacture spore prints at Procare. In this sterile environment, the owners of Procare can provide the public with clean prints

Image 6:

Tiers of fresh caps of Psilocybe cubensis are placed face down in individual petri dishes used for providing quality spore prints for their perspective customers.

Image 7:

Procare also loves to provide for their customers, the production of pure sclerotia (Philosopher's Stones) of Psilocybe mexicana.

Image 8 & 9:

One of three different mushroom growing kits with mycelia already growing.
These kits are offered to the public in Smart Shops and for International Postal Sales


Image 10:

Another grow kit available from Procare. 
Truffles, Grow Kits and Spore Prints are Still Legal in the Nederlands

Dear Valued Customer,

In the past 6 months we have been working hard to get everything on the rails for this summer.

After the ban on mushrooms on December 1st of last year. We had to divert to sclerotia because we saw in the new law that these sclerotia were not mentioned and still could be legal. It took quite some time to figure out whether it was or wasn’t legal. In January we received the good news that the sclerotia remain legal!. We have been producing these sclerotia since about 12 years now, but it was only about 20 % of our turn over.

Since January we had to produce a lot more and that took a little wile.

Please visit our new shop at www.magictruffles.com you can use your same login and password as from the Procare shop you used to buy. During the summer we will add a whole new range of grow items as growing yourself becomes more interesting now that there are no longer fresh mushrooms available. Please check back from time to time.

At the moment bank transfer is the only way to pay. We are looking in to other options but due to the nature of our products, we are not accepted by credit card acquirers or Pay Pal. If any one has a solution do not hesitate to contact me.

If there are people among you who wish to distribute our products, please feel free to ask.

Kind regards,

Murat

Remember: GROW KITS, SPORE PRINTS, AND SCLEROTIA ARE STILL LEGAL IN THE NEDERLANDS
Image 11:

The grow rooms at Procare Mushroom Farm at Hazerswoude Dorp, Nederlands. 11 cells of 6 tiers each. 10 cells visible.

Image 12 & 13:

In the image on the left, we can see some raw sclerotia of Psilocybe mexicana. In the 2nd image on the right, we have a look-see at a 10 gram container of the magic truffles from Psilocybe mexicana at Procare.

Image 14:

In image 14, we have a look-see at a 15 gram container of the magic truffles from Psilocybe mexicana at Procare.

Image 15:

In image 15, we have a look-see at an open container of 250 grams of the magic truffles from Psilocybe mexicana at Procare.

Image 16 & 17:

Procare loves to provide for their customers. Here we see some of their production of pure sclerotia (Philosopher's Stones) of Psilocybe mexicana.

Image 18:

One of three different mushroom growing kits with mycelia already growing. This is Copelandia cyanescens from Hawaiian spore prints. These kits are offered to the public in Smart Shops and for International Postal SalesFor additional information regarding mushrooms in the Nederlands, please visit the Grape Vine News Items Section of "Mushrooms John's Shroom World's: Tales of the Shrooms." See: Amsterdam and ZutphenReturn to Articles Index
Return to Main Index